Checkback Stayman

24/06/2024 Door Cees Verdonk

Checkback Stayman is een biedconventie die wordt gebruikt na een 1SA herbieding van de opener. Deze conventie is ontworpen om de antwoorder in staat te stellen meer gedetailleerde informatie over de verdeling en kracht van de hand van de openaar te verkrijgen. Dit is vooral nuttig om te ontdekken of er een 5-3 fit in een hoge kleur is, of om te bepalen of een 3SA of een hoger contract haalbaar is.

De conventie begint nadat de openaar een 1SA herbieding heeft gedaan, wat typisch een hand met 12-14 punten en een gebalanceerde verdeling aangeeft. De antwoorder biedt vervolgens 2♣, wat een kunstmatige vraag is die bekend staat als Checkback Stayman. Dit bod vraagt de openaar om meer informatie te geven over zijn hand, specifiek of hij een 3-kaart steun heeft in de hoge kleur die de antwoorder eerder heeft geboden.

De antwoorden van de openaar op 2♣ zijn als volgt:

  • 2♦: Openaar heeft geen 3-kaart steun in de hoge kleur die de antwoorder heeft geboden.
  • 2♥: Openaar heeft een 3-kaart steun in harten.
  • 2♠: Openaar heeft een 3-kaart steun in schoppen.
  • 2NT: Openaar heeft een maximale hand zonder een 3-kaart steun in een hoge kleur.

Met deze antwoorden kan de antwoorder beter inschatten hoe verder te bieden. Als de openaar bijvoorbeeld 2♥ biedt, en de antwoorder heeft zelf 5 harten, kunnen ze naar 4♥ gaan als ze denken dat het haalbaar is. Als de openaar 2♦ biedt, en er geen fit in de hoge kleur is, kan de antwoorder afhankelijk van hun gezamenlijke kracht 2SA of 3SA bieden.

Checkback Stayman biedt een gedetailleerder biedsysteem dat helpt om de beste speelbare contracten te vinden. Het helpt ook om onnodige contracten te vermijden die waarschijnlijk zullen falen. Door de juiste informatie over de verdeling van de kaarten te verkrijgen, kunnen spelers hun biedingen verfijnen en een betere inschatting maken van de kansen op succes.