Jacoby conventie

24/06/2024 Door Cees Verdonk

Deze conventie wordt gebruikt als je minimaal een 5-kaart in ♥ of ♠ hebt. De conventie houdt in dat je één niveau lager biedt dan de kleur die je hebt.

Het grote voordeel van zo’n transferbieding is dat de sterke hand (namelijk de – in dit voorbeeld – 1SA hand) het spel speelt. U mag 2 ♦ of 2 ♥ namelijk al antwoorden met 0 punten en u wilt niet dat de mooie hand van partner als dummy op de tafel op tafel komt te liggen. Bovendien is het beter dat de uitkomst naar de sterke hand toe is (dat scheelt veelal een slag).

Als partner 1SA heeft geopend en wij hebben een 5-kaart of een 6-kaart ♥ dan bieden we 2 ♦! De kleur lager dus en partner biedt daarop verplicht 2 ♥ waarop u eventueel kunt doorbieden of kunt passen.

Als partner 1SA heeft geopend en wij hebben een 5-kaart of een 6-kaart ♠ dan bieden we 2 ♥! De kleur lager dus en partner biedt daarop verplicht 2 ♠ waarop u eventueel kunt doorbieden of kunt passen.

NoordOostZuidWest
1SApas2 ♦pas
2 ♥pas?


Antwoorden na een 1SA – 2
 ♦ – 2 ♥:

  • 0 – 7 punten = pas
  • 8 à 9 punten en een 5-kaart ♥ = 2 SA
  • 10+ punten en een 5-kaart♥ = 3 SA
  • 8 à 9 punten en een 6-kaart ♥ = 3 ♥
  • 10+ punten en een 6-kaart ♥ = 4 ♥
NoordOostZuidWest
1SApas2 ♥pas
2 ♠pas?


Antwoorden na een 1SA – 2
 ♥ – 2 ♠:

  • 0 – 7 punten = pas
  • 8 à 9 punten en een 5-kaart ♠ = 2 SA
  • 10+ punten en een 5-kaart ♠ = 3 SA
  • 8 à 9 punten en een 6-kaart  ♠ = 3 ♠
  • 10+ punten en een 6-kaart ♠ = 4 ♠

Als antwoordende hand, heb je nu je kaart ‘verteld’ en is het aan partner, de 1SA openaar, om eventueel het eindcontract te bepalen.

. De 1SA openaar kan namelijk ook meer dan minimaal 2-kaart ♥ of een 2-kaart ♠ in zijn hand hebben. In dit geval corrigeert hij uw 2SA / 3SA bod naar respectievelijk 3 ♥/ ♠ of misschien naar 4 ♥/ ♠.

. De 1SA openaar kan ook nog eens sterker zijn dan de minimale 15 punten. Als hij 16 of 17 punten heeft, kan hij uw bod van 2SA, 3 ♥ of 3 ♠ alsnog verhogen naar de juiste manche.

Net als bij de hoge kleuren kan er ook naar de lage kleuren getransfereerd worden. Een belangrijk verschil met Jacoby voor de hoge kleuren is dat dit in het algemeen niet tot doel heeft om de juiste manche uit te vinden. 3SA is bijna altijd beter speelbaar dan 5♣/♦ en de score is hetzelfde. Jacoby voor de lage kleuren heeft tot doel om met een zwakke hand 3♣ of 3♦ te kunnen spelen in plaats van 1SA en om een keuze te kunnen maken tussen SA en ♣/♦. Ook hier wordt geboden vanaf 0 punten.

Na 1SA toont 2♠ een zeskaart klaveren en 3♣ een zeskaart ruiten. Nadat de opener de transfer heeft geaccepteerd is pas de zwakke variant en bieden sterk (meestal vanaf 14 punten). Voor de betekenis van het vervolg is er geen standaardaanpak en dit zal door het paar naar eigen voorkeur nader ingevuld zijn. De openaar kan met een 3 kaart mee met een tophonneur mee de transfer weigeren en weer SA bieden.

Er zijn paren die 2♠ spelen als transfer naar een van beide lage kleuren, waarna 3♣ een pas of corrigeer bod is. Nadeel is dat het contract niet altijd in de goede hand komt en dat slemonderzoek lastiger wordt. Voordeel is dat 3♣ zijn natuurlijke betekenis houdt.