Frequentiestaat
Zitting: De Vecht 08
Datum: woensdag 8 november 2023
Lijn A
Spel: 1 N/- Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 SA +3 NZ +490 3 8 Janus & Nieuwenhuis Kwakkel & Schaapman 2 3 -490
3 SA +3 NZ Borgmeijer & Schreurs Kieft & Vogelaar
3 SA +3 NZ van den Bogaard & Verdonk ter Horst & Wijnveen
5 +1 NZ +420 1 4 Smit & Vermeij Holterman & van der Pijl 6 1 -420
4 +2 NZ +170 2 1 van den Belt & van Laarhoven Dragt & Zweers 9 2 -170
3 +3 NZ Hulsbergen & Mensink Blankvoort & Hulsbergen
Spel: 2 O/NZ Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 -1 OW +50 2 9 Hulsbergen & Mensink Blankvoort & Hulsbergen 1 2 -50
4 -1 OW Janus & Nieuwenhuis Kwakkel & Schaapman
4 -1 NZ -100 1 6 Smit & Vermeij Holterman & van der Pijl 4 1 +100
3 C OW -110 1 4 Borgmeijer & Schreurs Kieft & Vogelaar 6 1 +110
3 +1 OW -130 1 2 van den Belt & van Laarhoven Dragt & Zweers 8 1 +130
4 x -1 NZ -200 1 0 van den Bogaard & Verdonk ter Horst & Wijnveen 10 1 +200
Spel: 3 Z/OW Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 C NZ +110 1 10 van den Bogaard & Verdonk ter Horst & Wijnveen 0 1 -110
5 -1 OW +100 1 8 Smit & Vermeij Holterman & van der Pijl 2 1 -100
3 -1 NZ -50 1 6 Hulsbergen & Mensink Blankvoort & Hulsbergen 4 1 +50
3 SA -3 NZ -150 1 4 van den Belt & van Laarhoven Dragt & Zweers 6 1 +150
4 x -2 NZ -300 1 2 Janus & Nieuwenhuis Kwakkel & Schaapman 8 1 +300
4 C OW -620 1 0 Borgmeijer & Schreurs Kieft & Vogelaar 10 1 +620
Spel: 4 W/Allen Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 C NZ +110 3 8 van den Belt & van Laarhoven Dragt & Zweers 2 3 -110
2 C NZ Janus & Nieuwenhuis Kwakkel & Schaapman
2 C NZ Smit & Vermeij Holterman & van der Pijl
4 -1 NZ -100 1 4 Hulsbergen & Mensink Blankvoort & Hulsbergen 6 1 +100
4 -2 NZ -200 2 1 Borgmeijer & Schreurs Kieft & Vogelaar 9 2 +200
4 -2 NZ van den Bogaard & Verdonk ter Horst & Wijnveen
Spel: 5 N/NZ Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 C NZ +110 1 10 Kieft & Vogelaar Blankvoort & Hulsbergen 0 1 -110
3 SA -2 OW +100 1 8 Holterman & van der Pijl Hulsbergen & Mensink 2 1 -100
2 -1 OW +50 1 6 Dragt & Zweers van den Bogaard & Verdonk 4 1 -50
2 SA -1 NZ -100 1 4 Smit & Vermeij ter Horst & Wijnveen 6 1 +100
3 C OW -110 1 2 van den Belt & van Laarhoven Janus & Nieuwenhuis 8 1 +110
2 x -2 NZ -500 1 0 Borgmeijer & Schreurs Kwakkel & Schaapman 10 1 +500
Spel: 6 O/OW Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 -1 OW +100 1 10 Smit & Vermeij ter Horst & Wijnveen 0 1 -100
4 C OW -620 4 5 van den Belt & van Laarhoven Janus & Nieuwenhuis 5 4 +620
4 C OW Kieft & Vogelaar Blankvoort & Hulsbergen
4 C OW Borgmeijer & Schreurs Kwakkel & Schaapman
4 C OW Holterman & van der Pijl Hulsbergen & Mensink
4 +1 OW -650 1 0 Dragt & Zweers van den Bogaard & Verdonk 10 1 +650
Spel: 7 Z/Allen Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 +2 NZ +200 2 9 van den Belt & van Laarhoven Janus & Nieuwenhuis 1 2 -200
2 +3 NZ Smit & Vermeij ter Horst & Wijnveen
3 +1 NZ +170 1 6 Dragt & Zweers van den Bogaard & Verdonk 4 1 -170
P as - 0 3 2 Kieft & Vogelaar Blankvoort & Hulsbergen 8 3 0
P as - Borgmeijer & Schreurs Kwakkel & Schaapman
P as - Holterman & van der Pijl Hulsbergen & Mensink
Spel: 8 W/- Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 +2 NZ +150 1 10 Dragt & Zweers van den Bogaard & Verdonk 0 1 -150
3 +1 NZ +130 5 4 van den Belt & van Laarhoven Janus & Nieuwenhuis 6 5 -130
2 +2 NZ Kieft & Vogelaar Blankvoort & Hulsbergen
3 +1 NZ Borgmeijer & Schreurs Kwakkel & Schaapman
2 +2 NZ Holterman & van der Pijl Hulsbergen & Mensink
3 +1 NZ Smit & Vermeij ter Horst & Wijnveen
Spel: 9 N/OW Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 x C NZ +590 1 10 Smit & Vermeij van den Bogaard & Verdonk 0 1 -590
2 +3 NZ +200 1 8 Kwakkel & Schaapman Kieft & Vogelaar 2 1 -200
3 +1 NZ +170 1 6 Dragt & Zweers Janus & Nieuwenhuis 4 1 -170
2 +1 NZ +140 2 3 Holterman & van der Pijl Blankvoort & Hulsbergen 7 2 -140
2 +1 NZ Hulsbergen & Mensink ter Horst & Wijnveen
4 -1 NZ -50 1 0 van den Belt & van Laarhoven Borgmeijer & Schreurs 10 1 +50
Spel: 10 O/Allen Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 -2 OW +200 3 8 Kwakkel & Schaapman Kieft & Vogelaar 2 3 -200
2 -2 OW Hulsbergen & Mensink ter Horst & Wijnveen
2 -2 OW Smit & Vermeij van den Bogaard & Verdonk
2 C NZ +110 1 4 Dragt & Zweers Janus & Nieuwenhuis 6 1 -110
2 SA -1 OW +100 1 2 Holterman & van der Pijl Blankvoort & Hulsbergen 8 1 -100
2 SA -2 NZ -200 1 0 van den Belt & van Laarhoven Borgmeijer & Schreurs 10 1 +200
Spel: 11 Z/- Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 C NZ +140 2 9 van den Belt & van Laarhoven Borgmeijer & Schreurs 1 2 -140
2 +1 NZ Hulsbergen & Mensink ter Horst & Wijnveen
3 -1 OW +50 1 6 Dragt & Zweers Janus & Nieuwenhuis 4 1 -50
2 C OW -90 1 4 Holterman & van der Pijl Blankvoort & Hulsbergen 6 1 +90
3 C OW -110 1 2 Smit & Vermeij van den Bogaard & Verdonk 8 1 +110
4 -3 NZ -150 1 0 Kwakkel & Schaapman Kieft & Vogelaar 10 1 +150
Spel: 12 W/NZ Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
1 SA C NZ +90 1 10 Dragt & Zweers Janus & Nieuwenhuis 0 1 -90
2 SA -1 OW +50 1 8 Kwakkel & Schaapman Kieft & Vogelaar 2 1 -50
2 C OW -110 1 6 van den Belt & van Laarhoven Borgmeijer & Schreurs 4 1 +110
1 SA +1 OW -120 1 4 Smit & Vermeij van den Bogaard & Verdonk 6 1 +120
2 -2 NZ -200 2 1 Holterman & van der Pijl Blankvoort & Hulsbergen 9 2 +200
2 SA -2 NZ Hulsbergen & Mensink ter Horst & Wijnveen
Spel: 13 N/Allen Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
5 -1 NZ -100 1 10 Smit & Vermeij Hulsbergen & Mensink 0 1 +100
5 C OW -600 1 8 ter Horst & Wijnveen Blankvoort & Hulsbergen 2 1 +600
5 +1 OW -620 3 4 Kwakkel & Schaapman van den Belt & van Laarhoven 6 3 +620
5 +1 OW Janus & Nieuwenhuis Kieft & Vogelaar
5 +1 OW Borgmeijer & Schreurs Dragt & Zweers
5 r +1 OW -1400 1 0 van den Bogaard & Verdonk Holterman & van der Pijl 10 1 +1400
Spel: 14 O/- Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 +2 NZ +170 2 9 Janus & Nieuwenhuis Kieft & Vogelaar 1 2 -170
2 +2 NZ Smit & Vermeij Hulsbergen & Mensink
2 SA -3 OW +150 1 6 Kwakkel & Schaapman van den Belt & van Laarhoven 4 1 -150
2 SA C NZ +120 1 4 Borgmeijer & Schreurs Dragt & Zweers 6 1 -120
2 C NZ +110 1 2 van den Bogaard & Verdonk Holterman & van der Pijl 8 1 -110
1 SA C NZ +90 1 0 ter Horst & Wijnveen Blankvoort & Hulsbergen 10 1 -90
Spel: 15 Z/NZ Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 SA +1 NZ +150 1 10 Kwakkel & Schaapman van den Belt & van Laarhoven 0 1 -150
1 +1 NZ +90 1 8 Smit & Vermeij Hulsbergen & Mensink 2 1 -90
2 SA -1 NZ -100 1 6 ter Horst & Wijnveen Blankvoort & Hulsbergen 4 1 +100
3 SA -2 NZ -200 3 2 Janus & Nieuwenhuis Kieft & Vogelaar 8 3 +200
3 SA -2 NZ Borgmeijer & Schreurs Dragt & Zweers
3 SA -2 NZ van den Bogaard & Verdonk Holterman & van der Pijl
Spel: 16 W/OW Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 -3 NZ -150 1 10 van den Bogaard & Verdonk Holterman & van der Pijl 0 1 +150
4 +1 OW -650 2 7 Kwakkel & Schaapman van den Belt & van Laarhoven 3 2 +650
4 +1 OW ter Horst & Wijnveen Blankvoort & Hulsbergen
4 +2 OW -680 2 3 Janus & Nieuwenhuis Kieft & Vogelaar 7 2 +680
4 +2 OW Borgmeijer & Schreurs Dragt & Zweers
3 SA +3 OW -690 1 0 Smit & Vermeij Hulsbergen & Mensink 10 1 +690
Spel: 17 N/- Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 SA -2 OW +100 2 9 ter Horst & Wijnveen Holterman & van der Pijl 1 2 -100
3 SA -2 OW Hulsbergen & Mensink van den Bogaard & Verdonk
3 SA -1 OW +50 1 6 Smit & Vermeij Blankvoort & Hulsbergen 4 1 -50
2 C OW -110 1 4 Dragt & Zweers Kwakkel & Schaapman 6 1 +110
3 SA C OW -400 1 2 Kieft & Vogelaar van den Belt & van Laarhoven 8 1 +400
3 SA +1 OW -430 1 0 Borgmeijer & Schreurs Janus & Nieuwenhuis 10 1 +430
Spel: 18 O/NZ Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 SA +1 NZ +630 3 8 Borgmeijer & Schreurs Janus & Nieuwenhuis 2 3 -630
3 SA +1 NZ ter Horst & Wijnveen Holterman & van der Pijl
3 SA +1 NZ Hulsbergen & Mensink van den Bogaard & Verdonk
2 SA +1 NZ +150 1 4 Smit & Vermeij Blankvoort & Hulsbergen 6 1 -150
3 SA -1 NZ -100 2 1 Dragt & Zweers Kwakkel & Schaapman 9 2 +100
3 SA -1 NZ Kieft & Vogelaar van den Belt & van Laarhoven
Spel: 19 Z/OW Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
1 SA x -3 OW +800 1 10 van den Bogaard & Verdonk Hulsbergen & Mensink 0 1 -800
1 SA C NZ +90 1 8 Borgmeijer & Schreurs Janus & Nieuwenhuis 2 1 -90
2 -1 NZ -50 1 6 Smit & Vermeij Blankvoort & Hulsbergen 4 1 +50
2 C OW -90 2 3 Dragt & Zweers Kwakkel & Schaapman 7 2 +90
2 C OW ter Horst & Wijnveen Holterman & van der Pijl
2 +1 OW -110 1 0 Kieft & Vogelaar van den Belt & van Laarhoven 10 1 +110
Bijzonderheden:
A - 6 NZ +800  (contrazit)
Spel: 20 W/Allen Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 -1 OW +100 2 9 Smit & Vermeij Blankvoort & Hulsbergen 1 2 -100
4 -1 OW Hulsbergen & Mensink van den Bogaard & Verdonk
2 C OW -110 2 5 Borgmeijer & Schreurs Janus & Nieuwenhuis 5 2 +110
2 C OW ter Horst & Wijnveen Holterman & van der Pijl
2 +1 OW -140 2 1 Dragt & Zweers Kwakkel & Schaapman 9 2 +140
3 C OW Kieft & Vogelaar van den Belt & van Laarhoven
Spel: 21 N/NZ Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 +1 NZ +650 3 8 Kwakkel & Schaapman Holterman & van der Pijl 2 3 -650
4 +1 NZ Smit & Vermeij van den Belt & van Laarhoven
4 +1 NZ ter Horst & Wijnveen Janus & Nieuwenhuis
4 C NZ +620 2 3 Dragt & Zweers Kieft & Vogelaar 7 2 -620
4 C NZ van den Bogaard & Verdonk Blankvoort & Hulsbergen
2 +2 NZ +170 1 0 Borgmeijer & Schreurs Hulsbergen & Mensink 10 1 -170
Spel: 22 O/OW Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
6 C NZ +980 1 10 Kwakkel & Schaapman Holterman & van der Pijl 0 1 -980
4 +1 NZ +450 4 5 Borgmeijer & Schreurs Hulsbergen & Mensink 5 4 -450
4 +1 NZ Smit & Vermeij van den Belt & van Laarhoven
5 C NZ ter Horst & Wijnveen Janus & Nieuwenhuis
4 +1 NZ van den Bogaard & Verdonk Blankvoort & Hulsbergen
6 -1 NZ -50 1 0 Dragt & Zweers Kieft & Vogelaar 10 1 +50
Spel: 23 Z/Allen Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 SA -2 OW +200 3 8 Dragt & Zweers Kieft & Vogelaar 2 3 -200
3 SA -2 OW Borgmeijer & Schreurs Hulsbergen & Mensink
4 -2 OW Smit & Vermeij van den Belt & van Laarhoven
2 +1 NZ +140 1 4 van den Bogaard & Verdonk Blankvoort & Hulsbergen 6 1 -140
3 SA -1 OW +100 1 2 ter Horst & Wijnveen Janus & Nieuwenhuis 8 1 -100
2 C OW -110 1 0 Kwakkel & Schaapman Holterman & van der Pijl 10 1 +110
Spel: 24 W/- Top: 10
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 +1 NZ +450 5 5 Dragt & Zweers Kieft & Vogelaar 5 5 -450
4 +1 NZ Kwakkel & Schaapman Holterman & van der Pijl
4 +1 NZ Smit & Vermeij van den Belt & van Laarhoven
4 +1 NZ ter Horst & Wijnveen Janus & Nieuwenhuis
4 +1 NZ van den Bogaard & Verdonk Blankvoort & Hulsbergen
Bijzonderheden:
A - 9 NZ NG
A - 10 OW NG
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 9 november 2023 13:49
Licentiehouder: Bridgeservice Verdonk Zwolle (50280) Pagina 1 van 1