Frequentiestaat
Zitting: De Vecht 18
Datum: woensdag 31 januari 2024
Lijn A
Spel: 1 N/- Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
5 C NZ +400 2 15 Kwakkel & Schaapman de Bruyne & van de Wetering 1 2 -400
5 C NZ ter Horst & Wijnveen Smit & Vermeij
4 +1 NZ +150 2 11 Smit & Smit Petri & Petri 5 2 -150
4 +1 NZ Holterman & van der Pijl Blankvoort & Hulsbergen
3 +1 NZ +130 2 7 van den Bogaard & Verdonk Boxem & Boxem 9 2 -130
2 +2 NZ Janus & Nieuwenhuis Coolen & Cox
5 -1 NZ -50 2 3 van den Belt & van Laarhoven Berendsen & Mensink 13 2 +50
5 -1 NZ Altena & Berends de Ruiter & de Ruiter
5 -2 NZ -100 1 0 Kolbe & Vaarkamp Steenhoek & Askes 16 1 +100
Spel: 2 O/NZ Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 SA -1 OW +50 6 11 Kwakkel & Schaapman de Bruyne & van de Wetering 5 6 -50
2 SA -1 OW ter Horst & Wijnveen Smit & Vermeij
2 SA -1 OW Kolbe & Vaarkamp Steenhoek & Askes
2 SA -1 OW Holterman & van der Pijl Blankvoort & Hulsbergen
2 SA -1 OW Janus & Nieuwenhuis Coolen & Cox
2 SA -1 OW van den Belt & van Laarhoven Berendsen & Mensink
1 SA -1 NZ -100 1 4 Altena & Berends de Ruiter & de Ruiter 12 1 +100
2 SA C OW -120 1 2 van den Bogaard & Verdonk Boxem & Boxem 14 1 +120
4 -3 NZ -300 1 0 Smit & Smit Petri & Petri 16 1 +300
Spel: 3 Z/OW Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 -1 OW +100 1 16 Kwakkel & Schaapman de Bruyne & van de Wetering 0 1 -100
2 SA -1 NZ -50 4 11 van den Bogaard & Verdonk Boxem & Boxem 5 4 +50
1 SA -1 NZ Kolbe & Vaarkamp Steenhoek & Askes
1 SA -1 NZ Janus & Nieuwenhuis Coolen & Cox
1 SA -1 NZ van den Belt & van Laarhoven Berendsen & Mensink
2 C OW -110 1 6 Smit & Smit Petri & Petri 10 1 +110
2 +1 OW -140 1 4 ter Horst & Wijnveen Smit & Vermeij 12 1 +140
3 SA -3 NZ -150 1 2 Holterman & van der Pijl Blankvoort & Hulsbergen 14 1 +150
3 +1 OW -170 1 0 Altena & Berends de Ruiter & de Ruiter 16 1 +170
Spel: 4 W/Allen Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 x -1 OW +200 1 16 Janus & Nieuwenhuis Coolen & Cox 0 1 -200
2 SA +1 OW -150 1 14 ter Horst & Wijnveen Smit & Vermeij 2 1 +150
2 SA +2 OW -180 1 12 Smit & Smit Petri & Petri 4 1 +180
3 SA C OW -600 2 9 Kwakkel & Schaapman de Bruyne & van de Wetering 7 2 +600
3 SA C OW Altena & Berends de Ruiter & de Ruiter
3 SA +1 OW -630 3 4 van den Bogaard & Verdonk Boxem & Boxem 12 3 +630
3 SA +1 OW Kolbe & Vaarkamp Steenhoek & Askes
3 SA +1 OW van den Belt & van Laarhoven Berendsen & Mensink
3 SA +2 OW -660 1 0 Holterman & van der Pijl Blankvoort & Hulsbergen 16 1 +660
Spel: 5 N/NZ Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
6 -2 NZ -200 2 15 de Bruyne & van de Wetering Boxem & Boxem 1 2 +200
3 +2 OW Blankvoort & Hulsbergen de Ruiter & de Ruiter
6 -3 NZ -300 1 12 Smit & Vermeij Petri & Petri 4 1 +300
4 +2 OW -480 5 6 Smit & Smit van den Bogaard & Verdonk 10 5 +480
5 +1 OW Janus & Nieuwenhuis Kolbe & Vaarkamp
4 +2 OW Berendsen & Mensink ter Horst & Wijnveen
4 +2 OW van den Belt & van Laarhoven Holterman & van der Pijl
5 +1 OW Steenhoek & Askes Altena & Berends
6 C OW -980 1 0 Coolen & Cox Kwakkel & Schaapman 16 1 +980
Spel: 6 O/OW Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
5 -2 OW +200 2 15 Smit & Vermeij Petri & Petri 1 2 -200
5 -2 OW Janus & Nieuwenhuis Kolbe & Vaarkamp
2 +1 NZ +140 3 10 Berendsen & Mensink ter Horst & Wijnveen 6 3 -140
3 C NZ van den Belt & van Laarhoven Holterman & van der Pijl
3 C NZ Steenhoek & Askes Altena & Berends
4 -1 OW +100 1 6 de Bruyne & van de Wetering Boxem & Boxem 10 1 -100
4 -1 NZ -50 1 4 Blankvoort & Hulsbergen de Ruiter & de Ruiter 12 1 +50
3 C OW -110 2 1 Smit & Smit van den Bogaard & Verdonk 15 2 +110
3 C OW Coolen & Cox Kwakkel & Schaapman
Spel: 7 Z/Allen Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
5 C NZ +600 1 16 Coolen & Cox Kwakkel & Schaapman 0 1 -600
3 -3 OW +300 1 14 Janus & Nieuwenhuis Kolbe & Vaarkamp 2 1 -300
3 +2 NZ +150 5 8 Smit & Smit van den Bogaard & Verdonk 8 5 -150
4 +1 NZ Smit & Vermeij Petri & Petri
4 +1 NZ Berendsen & Mensink ter Horst & Wijnveen
3 +2 NZ van den Belt & van Laarhoven Holterman & van der Pijl
3 +2 NZ Steenhoek & Askes Altena & Berends
2 -1 OW +100 1 2 Blankvoort & Hulsbergen de Ruiter & de Ruiter 14 1 -100
2 SA -1 NZ -100 1 0 de Bruyne & van de Wetering Boxem & Boxem 16 1 +100
Spel: 8 W/- Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 +2 OW -130 5 12 de Bruyne & van de Wetering Boxem & Boxem 4 5 +130
3 +1 OW Smit & Vermeij Petri & Petri
3 +1 OW Janus & Nieuwenhuis Kolbe & Vaarkamp
3 +1 OW Berendsen & Mensink ter Horst & Wijnveen
2 +2 OW van den Belt & van Laarhoven Holterman & van der Pijl
2 SA +1 OW -150 2 5 Blankvoort & Hulsbergen de Ruiter & de Ruiter 11 2 +150
3 +2 OW Steenhoek & Askes Altena & Berends
2 SA +2 OW -180 1 2 Coolen & Cox Kwakkel & Schaapman 14 1 +180
3 SA +1 OW -430 1 0 Smit & Smit van den Bogaard & Verdonk 16 1 +430
Spel: 9 N/OW Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 +1 NZ +130 1 16 Berendsen & Mensink Petri & Petri 0 1 -130
3 C NZ +110 1 14 Kolbe & Vaarkamp Kwakkel & Schaapman 2 1 -110
4 -1 NZ -50 3 10 de Bruyne & van de Wetering van den Bogaard & Verdonk 6 3 +50
3 SA -1 NZ Blankvoort & Hulsbergen Steenhoek & Askes
4 -1 NZ Altena & Berends Janus & Nieuwenhuis
3 SA -2 NZ -100 3 4 Smit & Vermeij Smit & Smit 12 3 +100
5 -2 NZ Coolen & Cox Boxem & Boxem
5 -2 NZ de Ruiter & de Ruiter van den Belt & van Laarhoven
3 SA -3 NZ -150 1 0 Holterman & van der Pijl ter Horst & Wijnveen 16 1 +150
Spel: 10 O/Allen Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 -1 NZ -100 2 15 Berendsen & Mensink Petri & Petri 1 2 +100
2 -1 NZ Altena & Berends Janus & Nieuwenhuis
3 C OW -110 3 10 Holterman & van der Pijl ter Horst & Wijnveen 6 3 +110
1 +2 OW Coolen & Cox Boxem & Boxem
3 C OW de Ruiter & de Ruiter van den Belt & van Laarhoven
3 +1 OW -130 1 6 Smit & Vermeij Smit & Smit 10 1 +130
3 C OW -140 1 4 Kolbe & Vaarkamp Kwakkel & Schaapman 12 1 +140
3 +2 OW -150 1 2 Blankvoort & Hulsbergen Steenhoek & Askes 14 1 +150
3 SA C OW -600 1 0 de Bruyne & van de Wetering van den Bogaard & Verdonk 16 1 +600
Spel: 11 Z/- Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 C NZ +420 1 16 Altena & Berends Janus & Nieuwenhuis 0 1 -420
2 +2 NZ +170 3 12 Blankvoort & Hulsbergen Steenhoek & Askes 4 3 -170
2 +2 NZ Holterman & van der Pijl ter Horst & Wijnveen
2 +2 NZ Coolen & Cox Boxem & Boxem
2 +1 NZ +140 5 4 de Bruyne & van de Wetering van den Bogaard & Verdonk 12 5 -140
2 +1 NZ Smit & Vermeij Smit & Smit
2 +1 NZ Kolbe & Vaarkamp Kwakkel & Schaapman
2 +1 NZ Berendsen & Mensink Petri & Petri
3 C NZ de Ruiter & de Ruiter van den Belt & van Laarhoven
Spel: 12 W/NZ Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
5 -1 OW +50 1 16 Coolen & Cox Boxem & Boxem 0 1 -50
3 +1 OW -130 6 9 de Bruyne & van de Wetering van den Bogaard & Verdonk 7 6 +130
3 +1 OW Smit & Vermeij Smit & Smit
4 C OW Kolbe & Vaarkamp Kwakkel & Schaapman
3 +1 OW Holterman & van der Pijl ter Horst & Wijnveen
3 +1 OW de Ruiter & de Ruiter van den Belt & van Laarhoven
3 +1 OW Altena & Berends Janus & Nieuwenhuis
3 SA C OW -400 1 2 Blankvoort & Hulsbergen Steenhoek & Askes 14 1 +400
3 SA +1 OW -430 1 0 Berendsen & Mensink Petri & Petri 16 1 +430
Spel: 13 N/Allen Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 C NZ +620 1 16 Boxem & Boxem Altena & Berends 0 1 -620
4 -1 OW +100 1 14 ter Horst & Wijnveen van den Belt & van Laarhoven 2 1 -100
4 -1 NZ -100 3 10 Smit & Smit Holterman & van der Pijl 6 3 +100
3 -1 NZ Kwakkel & Schaapman Janus & Nieuwenhuis
3 -1 NZ Petri & Petri de Ruiter & de Ruiter
4 -2 NZ -200 1 6 Coolen & Cox Berendsen & Mensink 10 1 +200
3 SA -3 NZ -300 1 4 Smit & Vermeij Blankvoort & Hulsbergen 12 1 +300
3 SA -4 NZ -400 1 2 de Bruyne & van de Wetering Steenhoek & Askes 14 1 +400
2 x +1 OW -870 1 0 van den Bogaard & Verdonk Kolbe & Vaarkamp 16 1 +870
Spel: 14 O/- Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 +1 NZ +450 1 16 Kwakkel & Schaapman Janus & Nieuwenhuis 0 1 -450
3 +2 NZ +200 2 13 Petri & Petri de Ruiter & de Ruiter 3 2 -200
3 +2 NZ Boxem & Boxem Altena & Berends
3 +1 NZ +170 3 8 de Bruyne & van de Wetering Steenhoek & Askes 8 3 -170
3 +1 NZ Smit & Smit Holterman & van der Pijl
3 +1 NZ ter Horst & Wijnveen van den Belt & van Laarhoven
5 x -1 OW +100 1 4 van den Bogaard & Verdonk Kolbe & Vaarkamp 12 1 -100
4 -1 NZ -50 2 1 Smit & Vermeij Blankvoort & Hulsbergen 15 2 +50
4 -1 NZ Coolen & Cox Berendsen & Mensink
Spel: 15 Z/NZ Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 SA -1 OW +50 1 16 ter Horst & Wijnveen van den Belt & van Laarhoven 0 1 -50
2 SA +1 OW -150 1 14 Smit & Smit Holterman & van der Pijl 2 1 +150
3 SA C OW -400 2 11 van den Bogaard & Verdonk Kolbe & Vaarkamp 5 2 +400
3 SA C OW Smit & Vermeij Blankvoort & Hulsbergen
4 C OW -420 4 5 de Bruyne & van de Wetering Steenhoek & Askes 11 4 +420
4 C OW Kwakkel & Schaapman Janus & Nieuwenhuis
4 C OW Coolen & Cox Berendsen & Mensink
4 C OW Boxem & Boxem Altena & Berends
3 SA +2 OW -460 1 0 Petri & Petri de Ruiter & de Ruiter 16 1 +460
Spel: 16 W/OW Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
6 +1 NZ +1010 1 16 Smit & Smit Holterman & van der Pijl 0 1 -1010
6 C NZ +980 1 14 ter Horst & Wijnveen van den Belt & van Laarhoven 2 1 -980
4 +3 NZ +510 3 10 van den Bogaard & Verdonk Kolbe & Vaarkamp 6 3 -510
4 +3 NZ Coolen & Cox Berendsen & Mensink
4 +3 NZ Boxem & Boxem Altena & Berends
4 +2 NZ +480 4 3 de Bruyne & van de Wetering Steenhoek & Askes 13 4 -480
4 +2 NZ Smit & Vermeij Blankvoort & Hulsbergen
4 +2 NZ Kwakkel & Schaapman Janus & Nieuwenhuis
4 +2 NZ Petri & Petri de Ruiter & de Ruiter
Spel: 17 N/- Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 C NZ +110 1 16 de Ruiter & de Ruiter Smit & Smit 0 1 -110
3 -1 OW +50 1 14 Coolen & Cox Steenhoek & Askes 2 1 -50
2 -1 NZ -50 4 9 Kwakkel & Schaapman Boxem & Boxem 7 4 +50
1 SA -1 NZ Kolbe & Vaarkamp Holterman & van der Pijl
2 SA -1 NZ Berendsen & Mensink Blankvoort & Hulsbergen
3 -1 NZ Altena & Berends van den Bogaard & Verdonk
3 -2 NZ -100 1 4 Smit & Vermeij van den Belt & van Laarhoven 12 1 +100
3 C OW -110 1 2 ter Horst & Wijnveen Petri & Petri 14 1 +110
2 SA -4 NZ -200 1 0 de Bruyne & van de Wetering Janus & Nieuwenhuis 16 1 +200
Spel: 18 O/NZ Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 +2 NZ +680 1 16 Berendsen & Mensink Blankvoort & Hulsbergen 0 1 -680
4 +1 NZ +650 1 14 de Ruiter & de Ruiter Smit & Smit 2 1 -650
4 C NZ +620 7 6 Kwakkel & Schaapman Boxem & Boxem 10 7 -620
4 C NZ ter Horst & Wijnveen Petri & Petri
4 C NZ Kolbe & Vaarkamp Holterman & van der Pijl
4 C NZ Coolen & Cox Steenhoek & Askes
4 C NZ de Bruyne & van de Wetering Janus & Nieuwenhuis
4 C NZ Smit & Vermeij van den Belt & van Laarhoven
4 C NZ Altena & Berends van den Bogaard & Verdonk
Spel: 19 Z/OW Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 -2 OW +200 1 16 Kwakkel & Schaapman Boxem & Boxem 0 1 -200
2 SA +1 NZ +150 1 14 Kolbe & Vaarkamp Holterman & van der Pijl 2 1 -150
1 SA +1 NZ +120 4 9 ter Horst & Wijnveen Petri & Petri 7 4 -120
2 SA C NZ Berendsen & Mensink Blankvoort & Hulsbergen
1 SA +1 NZ de Ruiter & de Ruiter Smit & Smit
2 SA C NZ Altena & Berends van den Bogaard & Verdonk
1 SA C NZ +90 2 3 Coolen & Cox Steenhoek & Askes 13 2 -90
1 SA C NZ de Bruyne & van de Wetering Janus & Nieuwenhuis
3 SA -1 NZ -50 1 0 Smit & Vermeij van den Belt & van Laarhoven 16 1 +50
Spel: 20 W/Allen Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 -2 OW +200 1 16 de Bruyne & van de Wetering Janus & Nieuwenhuis 0 1 -200
3 +2 NZ +150 3 12 ter Horst & Wijnveen Petri & Petri 4 3 -150
1 SA +2 NZ Kolbe & Vaarkamp Holterman & van der Pijl
2 SA +1 NZ Coolen & Cox Steenhoek & Askes
2 -1 OW +100 2 7 Berendsen & Mensink Blankvoort & Hulsbergen 9 2 -100
2 -1 OW Altena & Berends van den Bogaard & Verdonk
2 C NZ +90 1 4 Kwakkel & Schaapman Boxem & Boxem 12 1 -90
2 C OW -90 1 2 de Ruiter & de Ruiter Smit & Smit 14 1 +90
2 -2 NZ -200 1 0 Smit & Vermeij van den Belt & van Laarhoven 16 1 +200
Spel: 21 N/NZ Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
3 SA +2 NZ +660 1 16 van den Bogaard & Verdonk Coolen & Cox 0 1 -660
5 +1 NZ +620 4 11 Kolbe & Vaarkamp Boxem & Boxem 5 4 -620
5 +1 NZ Holterman & van der Pijl Petri & Petri
5 +1 NZ Janus & Nieuwenhuis Steenhoek & Askes
5 +1 NZ van den Belt & van Laarhoven Blankvoort & Hulsbergen
3 +3 NZ +170 3 4 Smit & Smit Berendsen & Mensink 12 3 -170
3 +3 NZ de Ruiter & de Ruiter ter Horst & Wijnveen
4 +2 NZ Altena & Berends Kwakkel & Schaapman
5 -1 NZ -100 1 0 Smit & Vermeij de Bruyne & van de Wetering 16 1 +100
Spel: 22 O/OW Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
4 +2 NZ +480 1 16 van den Bogaard & Verdonk Coolen & Cox 0 1 -480
5 C NZ +400 1 14 Kolbe & Vaarkamp Boxem & Boxem 2 1 -400
4 +2 NZ +170 2 11 Smit & Vermeij de Bruyne & van de Wetering 5 2 -170
4 +2 NZ Altena & Berends Kwakkel & Schaapman
4 +1 NZ +150 1 8 Janus & Nieuwenhuis Steenhoek & Askes 8 1 -150
4 C NZ +130 1 6 de Ruiter & de Ruiter ter Horst & Wijnveen 10 1 -130
5 -1 NZ -50 3 2 Holterman & van der Pijl Petri & Petri 14 3 +50
5 -1 NZ Smit & Smit Berendsen & Mensink
5 -1 NZ van den Belt & van Laarhoven Blankvoort & Hulsbergen
Spel: 23 Z/Allen Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
5 SA -1 OW +100 1 16 Janus & Nieuwenhuis Steenhoek & Askes 0 1 -100
3 C OW -140 1 14 Holterman & van der Pijl Petri & Petri 2 1 +140
2 +2 OW -170 2 11 Smit & Smit Berendsen & Mensink 5 2 +170
3 +1 OW van den Belt & van Laarhoven Blankvoort & Hulsbergen
4 C OW -620 3 6 van den Bogaard & Verdonk Coolen & Cox 10 3 +620
4 C OW de Ruiter & de Ruiter ter Horst & Wijnveen
4 C OW Altena & Berends Kwakkel & Schaapman
3 SA +1 OW -630 1 2 Kolbe & Vaarkamp Boxem & Boxem 14 1 +630
4 +1 OW -650 1 0 Smit & Vermeij de Bruyne & van de Wetering 16 1 +650
Spel: 24 W/- Top: 16
Contract Noord-Zuid Oost-West
Score # MP Namen Namen MP # Score
2 +1 NZ +110 2 15 de Ruiter & de Ruiter ter Horst & Wijnveen 1 2 -110
3 C NZ Altena & Berends Kwakkel & Schaapman
3 -1 OW +50 1 12 Janus & Nieuwenhuis Steenhoek & Askes 4 1 -50
3 SA -1 NZ -50 4 7 Kolbe & Vaarkamp Boxem & Boxem 9 4 +50
4 -1 NZ van den Bogaard & Verdonk Coolen & Cox
3 -1 NZ Smit & Smit Berendsen & Mensink
2 -1 NZ van den Belt & van Laarhoven Blankvoort & Hulsbergen
4 -2 NZ -100 1 2 Smit & Vermeij de Bruyne & van de Wetering 14 1 +100
2 C OW -110 1 0 Holterman & van der Pijl Petri & Petri 16 1 +110
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 31 januari 2024 17:12
Licentiehouder: Bridgeservice Verdonk Zwolle (50280) Pagina 1 van 1